Đọc thêm Chuyển đổi số Y tế
trong cuộc cách mạng 4.0
Chuyển đổi số y tế ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, tác động đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế trong chăm sóc sức khỏe.
Đọc thêm Thẻ Việt - Một thẻ quốc gia Thẻ Việt – Một thẻ quốc gia, là sản phẩm cốt lõi của chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia của Bộ công thương giai đoạn năm 2014 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 689 QĐ-TTD ngày 11 tháng 5 năm 2013, nhằm đưa ứng dụng thẻ thông minh tích hợp thanh toán ứng dụng trong các lĩnh vực, dịch vụ xã hội trọng yếu.

SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP

VietSens hướng đến mục tiêu giữ vững vị trí hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghệ số 4.0 nhằm phục vụ cho bệnh nhân và các bệnh viện trong cả nước.

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

1
2
3
4

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA VIETSENS

Công ty Cổ phần Shihitec

Công ty Cổ phần Inventec

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI