Đọc thêm Chuyển đổi số Y tế
trong cuộc cách mạng 4.0
Chuyển đổi số y tế ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, tác động đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế trong chăm sóc sức khỏe.
Đọc thêm Thẻ Việt - Một thẻ quốc gia Thẻ Việt – Một thẻ quốc gia, là sản phẩm cốt lõi của chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia của Bộ công thương giai đoạn năm 2014 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 689 QĐ-TTD ngày 11 tháng 5 năm 2013, nhằm đưa ứng dụng thẻ thông minh tích hợp thanh toán ứng dụng trong các lĩnh vực, dịch vụ xã hội trọng yếu.

Giới thiệu chung

Khởi đầu từ Công ty Cảm nhận cảm biến Việt Nam. Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, cho đến nay, VietSens đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng công nghệ vào 7 lĩnh lực quan trọng: Y tế, Giáo dục, Giao thông, Văn hóa – Thể thao và du lịch; Hành chính công; Thương mại; Dịch vụ. Trong đó, y tế đang là mũi nhọn. Các sản phẩm ra đời nhằm đơn giản hóa các thủ tục tại bệnh viện, thuận tiện cho công tác quản lý, khám chữa bệnh của bệnh viện và tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho bệnh nhân.

SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP

VietSens hướng đến mục tiêu giữ vững vị trí hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghệ số 4.0 nhằm phục vụ cho bệnh nhân và các bệnh viện trong cả nước.

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

Một số đối tác - khách hàng tiêu biểu

Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ thông tin mật, mọi quyết định đều phải mang lại lợi ích cho các bên tham gia

Khối chính phủ và một số lĩnh vực trọng yếu
Y TẾ

Vietsens là đơn vị tiên phong hưởng ứng các chương trình Chuyển đổi số Y tế của cục Bộ Y tế, triển khai hơn 12 Sở Y tế và hơn 100 bệnh viện điển hình

DU LỊCH

Vietsens phối hợp cùng Bộ văn hóa du lịch và thể thao, Tổng cục du lịch, Trung tâm thông tin du lịch TITC triển khai chương trình Ứng dụng công nghệ tiên tiến và thương mại điện tử hỗ trợ phát triển du lịch

GIAO THÔNG

Vietsens phối hợp Bộ giao thông vận tải đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải thiện hệ thống giao thông công cộng.

THƯƠNG MẠI

Hệ thống Trục điện từ kết nối doanh nghiệp ERP Store là giải pháp được Cục thương mại điện tử & Kinh tế số  (Bộ Công thương) triển khai theo chương trình định hướng văn bản, chứng từ điện giúp doanh nghiệp giải quyết tất cả các khó khăn liên quan đến việc quản lý và ký kết văn bản, chứng từ với các đối tác.

TỪ THIỆN

Vietsens liên kết với các đơn vị cơ quan có thẩm quyền tham gia vào các chương trình kết nối từ thiện doanh nghiệp chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn một cách công bằng, minh bạch.

VĂN HÓA & NGHỆ THUẬT

Vietsens liên kết các cơ quan, đơn vị, cá nhân lan tỏa, truyền thông, bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA VIETSENS

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI