Công ty CP Inventec

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Sáng Tạo (Inventec) chuyên nguyên cứu và phát triển các giải pháp sản phẩm bệnh viện, sản phẩm thẻ, lập trình, nguyên cứu và phát triển công nghệ nền tảng web & mobile, nguyên cứu và khai thác dữ liệu BI, hỗ trợ xử lý sự cố, kiểm thử chất lượng sản phẩm từ đơn vị sản xuất, phát hành phiên bản sử dụng phần mềm. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ nhanh chóng hiệu quả, hỗ trợ tối đa người dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Các thành viên của chúng tôi

Phó giám đốc công ty

Đỗ Trọng Phương

Giám đốc công ty

Cao Bắc Tiến

Phó giám đốc công ty

Lê Hữu Dũng