Công ty cổ phần Vận hành khai thác (viết tắt VHKT) với phương châm “Thiết lập hệ thống – chuyển giao công nghệ” chúng tôi giúp doanh nghiệp thiết lập, khởi tạo và duy trì hệ thống quản trị, phần mềm, sản phẩm tại doanh nghiệp. Chúng tôi có một đội ngũ bao gồm các đội trưởng, các nhóm triển khai xuất sắc các sản phẩm công nghệ mang tính ứng dụng cao, đảm bảo dễ sử dụng cho người dùng.

Các thành viên của chúng tôi

Giám đốc công ty

Phạm Văn Hưng

PGĐ kinh doanh

Trần Vương anh