Chữ ký số - Tiên phong cho số hóa thủ tục hành chính Hệ thống Trục điện tử kết nối doanh nghiệp ERP Store là sản phẩm do Trung tâm tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cung cấp. ERP Store là giải pháp đi đầu giúp lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp có thể ký duyệt văn bản, ký kết hợp đồng ở bất kỳ đâu, đảm bảo tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, hiện đại hóa doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu. Chữ ký số - Đảm bảo an toàn trong giao dịch điện tử ERP tự hào là giải pháp ưu việt giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề về chi phí, thời gian, nhân lực cho các hoạt động cần chữ ký, hướng tới doanh nghiệp không sử dụng giấy tờ.

Chữ ký số - Đảm bảo an toàn trong giao dịch điện tử

Chữ ký số

Tối thiểu hóa chi phí
Nhanh chóng

 

Ký truyền thống

Tốn chi phí cho văn phòng, chuyển phát, nhân lực
Tốn thời gian cho di chuyển, trình, ký văn bản

 

Hỗ trợ ký nội bộ, liên doanh nghiệp

Ký điện tử nội bộ doanh nghiệp.

Ký điện tử liên thông giữa các doanh nghiệp với nhau.

Ký điện tử giữa doanh nghiệp với cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp qua hệ thống Mybox.

Hỗ trợ ký điện tử bằng các thiết bị ký số như USB Token, Chữ ký số (CKS) mềm thông qua thiết bị lưu trữ CKS chuyên dụng HSM theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đăng ký thuận tiện, sử dụng đơn giản.

Dễ dàng nâng cấp để triển khai ERP cho toàn doanh nghiệp.

Sẵn sàng mở rộng và tích hợp với các phần mềm quản lý văn bản sẵn có của doanh nghiệp.

Thời gian triển khai nhanh.