Công ty CP Công nghệ OneLink Việt Nam

Được thành lập vào 27/03/2014, công ty CP Công nghệ OneLink Việt Nam (gọi tắt: OneLink) là đơn vị phát triển & cung cấp giải pháp Thẻ điện tử thông minh, tích hợp hệ thống CNTT của các Bệnh viện, Ngân hàng, Doanh nghiệp… cung cấp các dịch vụ y tế, ngân hàng, thanh toán điện tử, ưu đãi thành viên…Thông qua phương tiện điện tử, dữ liệu số hoá để giúp cho khách hàng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức được tốt hơn, giảm thiểu thời gian và chi phí cho các bên.

Các thành viên của chúng tôi

Giám đốc công ty

Trần Thị Quyên

Giám đốc trung tâm thẻ

Nguyễn Danh Quang

PGĐ Trung tâm thẻ

Đào Thị Hương Trà