Thẻ Việt - Một thẻ quốc gia Thẻ Việt là giải pháp đang được phát huy sử dụng hiệu quả trong Y tế và mở rộng đến các lĩnh vực khác. Thông qua tin tưởng và sử dụng thẻ Việt, chất lượng cuộc sống của người dân sẽ được nâng cao nhờ tiện ích do công nghệ đem lại.

THẺ VIỆT - MỘT THẺ QUỐC GIA

Thẻ Việt – Một thẻ quốc gia, là sản phẩm cốt lõi của chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia của Bộ công thương giai đoạn năm 2014 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 689 QĐ-TTD ngày 11 tháng 5 năm 2013, nhằm đưa ứng dụng thẻ thông minh tích hợp thanh toán ứng dụng trong các lĩnh vực, dịch vụ xã hội trọng yếu.

Trong Y tế, Thẻ Việt có tên gọi là Thẻ khám chữa bệnh thông minh.

Đơn giản hóa quy trình khám chữa bệnh

Dịch vụ tích hợp

Đăng kí khám
Lấy số thứ tự
Thanh toán
Xem hồ sơ sức khỏe
Tư vấn khám online

Trước kia

Phải tới bệnh viện
Xếp hàng từ 3-4 giờ sáng
Chờ đợi thanh toán bằng tiền mặt và in hóa đơn
Hồ sơ giấy cồng kềnh với nhiều loại giấy tờ

Khó khăn trong tìm kiếm bác sĩ

Không linh hoạt về thời gian và chuyên khoa 

 

Ứng dụng Thẻ Việt

Đăng ký khám tại nhà
Tap thẻ vào cây Kiosk và nhận số ngay
Thanh toán điện tử chỉ bằng một lần chạm
Dữ liệu được số hóa, dễ dàng tra cứu và đọc hiểu
Sử dụng mã định danh trên thẻ và app hỗ trợ để nhận tư vấn bất cứ lúc nào

 

Khả năng ứng dụng mở rộng đa lĩnh vực

Thẻ cứng với mã định danh tích hợp tất cả ngân hàng, dấu vân tay và chữ ký số có khả năng áp dụng được trong cả 7 lĩnh vực lớn: Văn hóa – Thể thao và du lịch; Hành chính công; Thương mại; Dịch vụ; Giáo dục; Giao thông và đặc biệt là Y tế.

Tiện lợi: Đang được phát triển và ứng dựng mở rộng trong 7 lĩnh vực

Bảo mật cao: Vietsens có hợp tác chiến lược với BKAV, Bộ tư lệnh không gian mạng, Cục kinh tế số (Bộ Công thương), Cục CNTT (Bộ Y tế) và các cơ quan đơn vị liên quan nhằm đảm bảo thiết kế các hệ thống phù hợp chủ trương nhà nước, an ninh an toàn, có tính liên thông cao