Công ty CP Linksoft

Công ty cổ phần Linksoft là đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển định hướng, thiết kế kiến trúc tổng thể và tính năng các giải pháp như EMR, HIS, HSSK, HL7 gateway, lập trình các sản phẩm theo đúng thiết kế. Chúng tôi tự hào luôn là đơn vị hỗ trợ tận tâm, kiểm thử và xử lý các vấn đề kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, đảm bảo quy trình hoạt động tối ưu và hiệu quả.

Các thành viên của chúng tôi

Giám đốc công ty

Phạm Quốc Linh