Bệnh viện thông minh
- Giải pháp toàn diện cho một bệnh viện hiện đại

Xóa bỏ rào cản trong quản lý truyền thống

Bệnh viện truyền thống

Hạn chế. Mỗi quá trình liên kết đều thường tiến hành đơn lẻ
Phụ thuộc nhiều vào yếu tố trình độ của nhân sự
Tốn nhiều chi phí cho vận hành các hoạt động lưu trữ, quản lý

 

Bệnh viện thông minh

Dễ dàng kết nối các bộ phận do dữ liệu được số hóa và đồng bộ
Phần mềm vận hành có tính chính xác cao
Phần mềm thay thế cho rất nhiều nhân lực ở khâu trung gian

 

Hệ thống quản lý tổng thể toàn diện

Phần mềm đạt tiêu chuẩn ISO 9001 đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất
Tăng thu, giảm chi: lợi nhuận trung bình tăng 10~20%.
Tỷ suất lợi nhuận/phí triển khai phần mềm ~ 20-30 lần.

7

Những thành tựu đã đạt được

Các giải pháp của Bệnh viện thông minh trải qua thời gian nghiên cứu và triển khai thực tế đã đạt được nhiều thành tựu.
Phần mềm Quản lý bệnh viện (HIS) đạt giải Nhất và Phần mềm Quản lý Xét nghiệm (LIS) đạt giải Ba trong cuộc thi Y tế thông minh do Bộ Y tế tổ chức năm 2018.
Các phần mềm đã được triển khai tại 21 tỉnh thành và nhận được phản hồi tích cực từ các đơn vị thuê giải pháp.