Tập đoàn Vietsens hỗ trợ tiêm vaccine cho Cán bộ nhân viên và gia đình

Vietsens hướng đến một môi trường làm việc miễn dịch khi bằng các chính sách hỗ trợ tất cả nhân viên của tập đoàn được tiêm Vaccine. Vietsens muốn từng cá nhân bên trong tập đoàn được an toàn và có thể tự tin khi làm việc. Cùng với đó, Vietsens cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ tiêm Vaccine cho người thân của các cán bộ nhân viên của tập đoàn. Đối với các trường hợp như những người có bệnh nền, người lớn tuổi, và các nhân viên hỗ trợ tại các bệnh viện hoặc có hoạt động tham gia chống dịch đều đượcVietsens ưu tiên tiêm sớm nhất.

Ngoài ra, hưởng ứng với mục tiêu tạo ra một cộng đồng miễn dịch, Tập đoàn công nghệ Vietsens tích cực hỗ trợ các cơ sở bệnh viện lớn sử dụng các phần mềm ứng dụng kết nối hệ thống quản lý bệnh viện, bệnh nhân và các bác sĩ an toàn như app Biin doctor và HSSK.