Nhiều sở Tài nguyên – Môi trường bị phê bình vì chậm triển khai văn bản điện tử

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà vừa ký công văn gửi giám đốc sở TN-MT các tỉnh, thành về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành.

Theo đó, đến nay nhiều sở TN-MT chưa thực hiện gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Nguyên nhân, theo Bộ TN-MT, có cả yếu tố chủ quan và kỹ thuật. Tính đến đầu tháng 8, các sở đã tiếp nhận hơn 27.000 văn bản của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ gửi qua hệ thống tương tác, Trục liên thông văn bản quốc gia.Thống kê trên hệ thống tương tác, các sở đã xử lý hơn 13.000 trong tổng số hơn 20.000 văn bản (hơn 64%); đối với các văn bản phải trả lời, có thời hạn đã trả lời hơn 200 văn bản và chưa trả lời hơn 550 văn bản. Bộ TN-MT khen ngợi các sở TN-MT thực hiện tốt văn bản điện tử là TP.HCM, Thái Bình, Bình Thuận, Quảng Ninh…; đồng thời phê bình những sở TN-MT chưa hoặc chưa thực hiện nghiêm túc triển khai văn bản điện tử.Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu giám đốc các sở TN-MT nhiều tỉnh thành cần quán triệt, chịu trách nhiệm về việc thực hiện gửi, nhận 100% văn bản điện tử có xác thực chữ ký số với Bộ thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc Hệ thống tương tác của Bộ. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ TN-MT chịu trách nhiệm, chỉ đạo trả lời văn bản của các sở, địa phương bảo đảm thời gian theo quy định; gửi, nhận văn bản điện tử có xác thực chữ ký số với UBND tỉnh, sở TN-MT qua hệ thống liên thông văn bản…(Theo https://thanhnien.vn)