Sẵn sàng cùng bệnh viện chuyển đổi số

TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ BỆNH VIỆN

Mô hình Y tế chuyển đổi số

Mô hình Y tế truyền thông

Dữ liệu số được đồng bộ hóa
Nhanh hơn từ 20 đến 30 lần
Được bảo mật cao bởi các Bộ ngành và các đơn vị liên quan
Người dùng dễ dàng tra cứu và quản lý thông tin trên ứng dụng
Tốn kém ít nhân lực hơn cho quản lý và phục vụ bệnh nhân
Bảo quản bằng hồ sơ giấy tương đối cồng kềnh
Lãng phí nhiều thời gian chờ đợi
Có nguy cơ bị tấn công dữ liệu
Hồ sơ được quản lý bởi bộ phận có thẩm quyền
Phải có nhân viên điều hành và đón tiếp ở mỗi khâu

Chuyển đổi số Y tế

XU HƯỚNG THỜI ĐẠI 4.0

Chuyển đổi số Y tế là hạng mục mang tính đột phá trong triển khai các hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động quản lý. Các giải pháp đem tới sự thuận tiện, an toàn và chất lượng dịch vụ tốt hơn cho tất cả người bệnh.

Được triển khai trên 14 tỉnh thành, có trên 21 tỉnh đã và đang triển khai với những phân hệ chính là phân hệ định danh có chức năng cấp phát/tra cứu mã y tế cá nhân cho mỗi người dân.

6 CHỦ ĐỀ NÓNG

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

Giải pháp bệnh viện thông minh

[/vc_column_inner]
[/vc_row_inner][/stm_animation_block]

Sẵn sàng chuyển đổi số cùng bệnh viện

    Tôi muốn triển khai: