THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

Bệnh nhân có thể dễ dàng thanh toán viện phí và các chi phí khác liên quan đến quá trình khám chữa bệnh thông qua: thẻ khám chữa bệnh thông minh, thẻ ngân hàng, các cổng thanh toán trực tuyến.

Không làm thay đổi
hình thức thanh toán vốn có của bệnh viện
Chỉ thay đổi phương thức thanh toán từ tiền mặt sang thẻ ngân hàng,
thẻ khám chữa bệnh, hay các cổng thanh toán trực tuyến.
Thẻ khám chữa bệnh thông minh
Còn được gọi với cái tên Thẻ Việt, là sản phẩm cốt lõi của chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia của Bộ công thương giai đoạn năm 2014 - 2020
Tích hợp hệ thống HIS
Toàn bộ thông tin thanh toán sẽ được tích hợp vào hệ thống quản lý Y tế thông minh (HIS) và ứng dụng bệnh nhân, cho phép mỗi người bệnh có thể tự sử dụng, kiểm tra tài khoản của mình.
Slider