CHUYỂN ĐỔI SỐ

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH Y TẾ ĐANG LÀ MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA CHÍNH PHỦ TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Với sự phát triển ngày càng nhanh mạnh và rộng khắp dựa trên nền tảng kỹ thuật số, công nghệ sinh học và vật lý - trí tuệ nhân tạo (AI) - internet vạn vật kết nối IOT - robot, bigdata, thực tại ảo . Ngày 27/9/2019, Bộ chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết thể hiện rõ quan điểm và sự quyết tâm của Đảng khi chủ động tích cực tham gia và coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp để việt nam bứt phá trong phát triển xã hội.

Hưởng ứng chương trình chuyển đổi số của Đảng và Chính phủ, ngành y tế đã chủ động tiếp cận, ứng dụng các công nghệ và đưa ra thông tư 54/2017/TT-BYT về việc “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH” với những chủ đề đang được quan tâm trong chuyển đổi số là: Trung tâm điều hành, data warehouse, bệnh viện không giấy tờ EMR; Thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp HIS và ứng dụng bệnh nhân; Cổng đăng ký khám cho toàn dân; Bác sĩ gia đình, tư vấn khám online; Hồ sơ sức khỏe cá nhân.

QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
TRẢI QUA 5 GIAI ĐOẠN CHÍNH

1. Số hoá toàn bộ cơ sở dữ liệu. Tất cả thông tin, dữ liệu dựa thể hiện dưới dạng ngôn ngữ máy và sắp xếp có cấu trúc.
2. Điện tử hoá các quy trình nghiệp vụ, các luồng xử lý dữ liệu được thực hiện điện tử, tuân thủ theo các quy trình theo quy định và hạn chế tối đa việc thay đổi thói quen người dùng để đảm bảo phần mềm dễ đi vào cuộc sống.
3. Ký điện tử, chứng từ hồ sơ điện tử, bỏ giấy là bước đột phá để đảm bảo chứng từ là phần mềm, số liệu phần mềm là số liệu sổ sách. Số liệu trên phần mềm sẽ là sở cứ, căn cứ có độ tin cậy và chính xác tuyệt đối.
4. Hệ thống thông tin phục vụ điều hành Dashboard, cung cấp thông tin kịp thời chính xác phục vụ công tác quản lý điều hành của lãnh đạo chỉ huy. Cho phép ứng dụng BI để phân tích chuyên sâu kết hợp các KPI đưa ra xu thế và cảnh báo.
5. Ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo, máy học, trợ lý ảo và hỗ trợ ra quyết định.

Tập đoàn Công nghệ Vietsens là đơn vị tiên phong thiết kế Phần mềm phục vụ số hóa ngành Y tế. Các sản phẩm nổi bật như Hệ thống HIS đáp ứng mức 7 theo thông tư 54 của Bộ Y tế đạt Giải Nhất cuộc thi Y tế Thông minh 2018.
Với kinh nghiệm 10 năm phục vụ ngành y tế, đơn vị cho thuê giải pháp đầu tiên đem giải pháp tới hơn 100 bệnh viện, 27 tỉnh, giải pháp đa dạng với 300 phân hệ, trên 5000 tính năng, vietsens luôn hướng đến mục tiêu giữ vững vị trí hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phục vụ thị trường Việt nam và quốc tế tốt hơn nữa.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIETSENS

previous arrow
next arrow
Slider