Hệ thống y tế thông minh

Phần mềm Quản lý Thông tin Bệnh viện HIS - Giải Nhất cuộc thi Y tế Thông minh 2018

GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm HISPRO (Hospital Information System Professional) - Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, phòng khám được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT y tế tại Tập đoàn Công nghệ VietSens.
Chúng tôi coi HISPRO là một giải pháp quan trọng, thiết yếu trong lĩnh vực bệnh viện nên đã thiết kế hệ thống theo hướng module hóa dễ dàng nâng cấp, mở rộng cũng như dễ dàng kết nối với các hệ thống khác, có đầy đủ các phân hệ về hành chính, văn phòng, khám chữa bệnh, hỗ trợ khám chữa bệnh, khai thác, kết nối. Đồng thời, phần mềm HISPRO có nhiều chức năng và tiện ích, dễ dàng tra cứu thông tin để hỗ trợ công tác khám chữa bệnh của bác sĩ, thuận lợi cho công tác viện phí, thanh quyết toán BHYT, công tác quản lý sẽ có được thông tin đầy đủ, kịp thời giúp việc điều hành thuận lợi.
Phần mềm HISPRO được kết nối liên thông với phần mềm quản lý xét nghiệm LIS (Laboratory Information System) cho phép kết nối trực tiếp với các máy xét nghiệm, thực hiện bắt hình cho các thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Ngoài ra HISPRO có thể kết nối với các hệ thống PACS.
Phần mềm HISPRO với 10 phân hệ chính và 198 phân hệ nhánh, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy định, các danh mục chuẩn, kết xuất các báo cáo đầy đủ theo quy định, xuất dữ liệu theo Công văn 2348, liên thông, tích hợp với hệ thống bệnh án điện tử của Bộ Y tế.

Slider