BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ EMR

HỆ THỐNG
BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EMR)

Giúp các y bác sĩ cũng như bệnh nhân quản lý và bảo vệ sức khỏe bằng cách truy cập vào hồ sơ chuẩn đoán và điều trị một cách bảo mật và an toàn theo tiêu chuẩn thông tư 46/2018/TT-BYT.

EMR được thiết kế để lưu trữ dữ liệu chính xác theo từng thời điểm. Loại bỏ toàn bộ thông tin hồ sơ bệnh án giấy trước đây, đảm bảo tính chính xác và dễ đọc.
Giảm rủi ro sao chép dữ liệu vì chỉ có một tệp có thể sửa đổi, giảm nguy cơ mất mát, cháy nổ, tăng tính bảo mật và an toàn của dữ liệu. Đồng thời dễ dàng trong việc liên thông, chia sẻ.
SỐ HÓA TOÀN BỘ HỆ THỐNG HỒ SƠ GIẤY,
MẪU PHIẾU Y LỆNH, DƯỢC
CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ
CHO NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ BỆNH NHÂN
HỆ THỐNG TABLET, ĐIỆN THOẠI
CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI
GIAO TIẾP THEO CHUẨN HL7 CDA,
HL7 CHUẨN QUỐC TẾ.
Slider