TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH

Chúng tôi có sản phẩm màn hình Dashboard Trung tâm điều hành ngành Y , kho dữ liệu data warehouse dựa trên nền tảng AI kiểm soát hoạt động của Sở y tế, bệnh viện đang được áp dụng cho Sở y tế Tp HCM, Sở Y tế Phú thọ và hơn 80 bệnh viện điển hình

HỆ THỐNG BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN REALTIME

Bao gồm hoạt động khám bệnh, điều trị, nhập viện, chuyển viện,
hoạt động cận lâm sàng, hoạt động tài chính.

GIÁM SÁT
HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN TỪ XA

Từ bất kỳ đâu bằng ứng dụng trên smartphone, tablet.

HỆ THỐNG AI

Tự động xử lý dữ liệu đưa ra các con số để dự đoán và điều hành kịp thời.
.

Slider