Hà Nội sẽ triển khai một số trung tâm chức năng của thành phố thông minh

69

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch về việc công nghệ thông tin TP Hà Nội năm 2019. Trong đó, nêu rõ nhiệm vụ triển khai một số thành phần cơ bản của thành phố thông minh.                                                                                           

Cụ thể, TP Hà Nội xác định sẽ hình thành Trung tâm Điều hành thông minh với 8 Trung tâm chức năng gồm:

  1. Trung tâm Giám sát bảo mật, an toàn thông tin;
  2. Trung tâm Hỗ trợ cho cán bộ sử dụng CNTT của TP;
  3. Trung tâm Quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông;
  4. Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng;
  5. Trung tâm Phân tích dữ liệu;
  6. Trung tâm Hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân;
  7. Trung tâm Quản lý Dịch vụ công TP;
  8. Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu, PCCC, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế.

Trong năm 2019, TP Hà Nội tập trung triển khai một số Trung tâm chức năng gồm: Trung tâm Giám sát bảo mật, an toàn thông tin; Trung tâm Quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông; Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng; Trung tâm Hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân; Trung tâm Quản lý Dịch vụ công TP (trên cơ sở thống nhất cả chức năng, nhiệm vụ của lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TP theo quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, hình thành và đưa vào khai thác, sử dụng một số thành phần cơ bản của hệ thống Giao thông thông minh và Du lịch thông minh.

Đối với Giao thông thông minh, thành phố sẽ triển khai hệ thống thông tin giao thông tích hợp của TP Hà Nội và các hệ thống gồm: Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình ảnh; Hệ thống phần mềm giám sát an ninh công cộng; Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại một số nút giao thông; Hệ thống biển báo giao thông điện tử; Hệ thống phần mềm trung tâm giám sát, điều hành giao thông thông minh tích hợp với Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội; Hệ thống phần mềm quản lý và điều hành vận tải công cộng, PCCC, cứu hộ, cứu nạn; Hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Hệ thống thu phí điều tiết, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân. Đồng thời, tiếp tục triển khai diện rộng hệ thống Iparking tại các điểm trông giữ xe ô tô trên địa bàn các quận của TP.

Còn đối với du lịch thông minh, thành phố sẽ triển khai cổng thông tin du lịch Hà Nội và ứng dụng trên điện thoại di động; Phần mềm quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch. Đồng thời triển khai theo yêu cầu thực tế các nội dung: Bản đồ số du lịch Hà Nội; Hạ tầng tích hợp dữ liệu du lịch Hà Nội; Phương tiện hỗ trợ truy nhập thông tin cho khách du lịch.

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, triến khai một số thành phần cơ bản của Y tế thông minh, Giáo dục thông minh, Môi trường thông minh, Nông nghiệp thông minh, Đô thị thông minh,…

(Theo https://vietnambiz.vn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here