Cán mốc 1000 doanh nghiệp khởi tạo và sử dụng ERP STORE

39

Hệ thống Trục điện tử Kết nối Doanh nghiệp ERP Store là Giải pháp được Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Cục TMĐT & KTS) triển khai theo chương trình định hướng văn bản, chứng từ điện tử giúp doanh nghiệp giải quyết tất cả các khó khăn liên quan đến việc quản lý và ký kết văn bản, chứng từ với các đối tác.

Cục TMĐT & KTS khuyến khích quý Doanh nghiệp khởi tạo tài khoản và sử dụng miễn phí trên hệ thống ERP Store.

Đến nay, Hệ thống Trục điện tử kết nối doanh nghiệp đã chạm mốc 1.000 doanh nghiệp khởi tạo tài khoản erpstore.

Xin chúc mừng doanh nghiệp thứ 1.000: CÔNG TY TNHH PHAN VŨ BẢO.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here