Luật hóa giao dịch điện tử tài chính

33

Chính phủ đã ban hành Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử; quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật liên quan.

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thuộc thủ tục hành chính phải tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Việc sử dụng chứng thư số và chữ ký số phải tuân thủ quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

(Theo VTV.VN)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here