Thế nào là 1 người có năng lực?

166

Theo khoa học về nhân sự, người có năng lực có các đặc điểm sau:

1. CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, KHÔNG CHỜ NGƯỜI KHÁC BẢO GÌ MÀ TỰ MÌNH LÀM SAU KHI CÓ THÔNG TIN, CÓ KHẢ NĂNG TỰ HỌC VÔ CÙNG TỐT

Đơn giản như học ngoại ngữ, người bình thường sẽ chờ thầy dạy 10 chữ, ngồi học hết 10 chữ đó, nhớ được 5 chữ, 5 chữ quên, phải học lại. Người có năng lực họ học 1 chữ, suy ra 10 chữ. Ví dụ thầy dạy “Let’s go to school”, hãy đến trường. Họ sẽ tự ráp vào các từ khác như “market, cinema, office, factory,….” để thay thế chữ “School”, và từ đó họ chỉ 1 câu thầy dạy là hãy đến trường, họ tự học được “hãy đi chợ, hãy đi coi phim,….”. Họ học gì cũng rất nhanh, vì có khả năng tự học cao. Trong bất cứ ngành nghề gì, khả năng tự học và sáng tạo cũng giúp họ nhanh chóng nắm rõ bản chất của sự việc và làm tốt, luôn có sự thay đổi, khác biệt ngày qua ngày. Người có năng lực hầu như không thể dốt vì khả năng tự học này, dù có thể không có bằng cấp.

2. MỌI THỨ NGẮN GỌN VÀ RÕ RÀNG. VÌ KHÔNG CÓ THỜI GIAN

Người năng lực biết đời người là hữu hạn, nên những gì không liên quan đến việc họ làm, đến hiệu quả công việc, họ lập tức bỏ qua. Không lằng nhằng dây dưa vào các sự việc phức tạp, tốn thời gian, nhất là tình cảm, cảm xúc của mình và người khác. Vì cái đó là nhất thời, mình để tâm quá nhiều sẽ tốn thời gian cuộc đời mình. Họ không đọc, nghe, bàn bạc… các thông tin vô bổ (còn thế nào là vô bổ thì tuỳ mức độ khôn/dại của mỗi người). Họ cũng không tập trung phân tích nguyên nhân của cái sai, cái thất bại mà rút bài học rồi nhanh chóng làm lại cái mới.

3. TƯ DUY TÍCH CỰC

Cái này nói dễ, nhưng làm cực khó. Vì con người bản chất là phòng thủ, nên thường nhìn cái mặt xấu để đề phòng. Nhưng với người có năng lực, họ xem mọi thứ đều là cơ hội.

4. TƯ DUY LỚN, DÀI HẠN, KHÔNG NHỎ, LẶT VẶT, TỦN MỦN

Cái này cực khó. Ai càng lớn tuổi, càng kiếm được tiền, càng sống gần người làm ăn lớn, trí tuệ lớn, nhân cách lớn, hoặc bản thân họ phải nghĩ thật lớn,…thì mới có được tư duy này. Còn không mãi mãi là tiểu nông, tiểu thương, tiểu công nghiệp, tiểu đệ, tiểu nhị, tiểu quốc, tiểu bang, tiểu tư duy, tiểu nhân…Tiểu và tiểu, cái gì cũng nhỏ.

5. CHẤP NHẬN CÔ ĐƠN THƯỢNG LƯU VÀ DÁM BỊ GHÉT

Người có năng lực vì tư duy vượt trội và khác biệt, nên luôn có một tỷ lệ người không ưa. Nhất là người theo tư duy xơ cứng lối mòn đám đông (stereotype), người bảo thủ, người nghĩ nhỏ, người tham sân si, người đố kỵ, người tiêu cực,….Nên mình có năng lực, phải vui vẻ chấp nhận là đời sẽ có người ghét.

(St-Tony Buổi sáng)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here