Phần mềm Quản lý Thông tin Bệnh viện HIS xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi Y tế Thông minh 2018

399

Phần mềm Quản lý Thông tin Bệnh viện (HIS) của Cty Cổ phần Giải pháp Y tế Thông minh xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi Y tế Thông minh 2018.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here