18 sản phẩm của 14 đơn vị lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Y tế thông minh năm 2018

58
Vòng loại cuộc thi có 23 đơn vị với 42 sản phẩm dự thi, đến từ các Sở Y tế, Bệnh viện và các Công ty Công nghệ thông tin trên toàn quốc.
Trong đó, sản phẩm theo lĩnh vực, gồm:
1) Phần mềm quản lý bệnh viện (HIS): 12 sản phẩm;
2) Phần mềm Bệnh án điện tử (EMR): 05 sản phẩm;
3) Phần mềm Quản lý lưu trữ và truyền tải hình ảnh số y tế (PACS): 06 sản phẩm;
4) Phần mềm Quản lý Xét nghiệm (LIS): 06 sản phẩm;
5) Phần mềm Quản lý trạm y tế xã (HCIS): 05 sản phẩm;
6) Sản phẩm phục vụ cộng đồng: 8 sản phẩm.
Trải qua quá trình chấm thi nghiêm túc, công minh, từ việc tiếp nhận hồ sơ tại Cục CNTT, chấm thi tại thực địa và nghe báo cáo giải trình các sản phẩm, Ban giám khảo gồm những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực CNTT và y tế đã lựa chọn ra 18 sản phẩm xuất sắc nhất của 14 đơn vị lọt vào vòng chung khảo, cụ thể:

(Nguồn: Cục CNTT BYT)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here