Luật Bảo hiểm y tế năm 2018 – Những đối tượng bắt buộc phải mua BHYT

29

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc nhằm đem lại lợi ích chăm sóc sức khỏe tối thiểu cho mọi người. Luật Bảo hiểm y tế cùng những văn bản hướng dẫn cụ thể hóa các quy định trong lĩnh vực này.

Những đối tượng bắt buộc phải mua BHYT

Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định những nhóm đối tượng sau bắt buộc phải tham gia BHYT: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng; Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Từ ngày 01/12/2018, Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực. Từ thời điểm này, sẽ có thêm nhiều đối tượng được bổ sung vào nhóm tham gia BHYT do Nhà nước đóng, như:

– Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

– Thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975;

– Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở.

Tương tự, nhóm tham gia BHYT do người sử dụng lao động đóng cũng được bổ sung thêm đối tượng là thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội…

(TH)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here