Lợi ích tối ưu từ Giải pháp “điện tử hóa” doanh nghiệp

33

🎯Cho phép các doanh nghiệp giao dịch, ký kết hợp đồng…qua các thiết bị điện tử

🎯Văn bản điện tử có giá trị pháp lý, xác thực và đảm bảo an toàn

🎯Môi trường làm việc đa nền tảng, linh hoạt, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm

🎯Doanh nghiệp được sử dụng miễn phí trong 2 năm đầu, sau đó sẽ trả phí hàng tháng với mức phí rất nhỏ so với việc ký hợp đồng bằng giấy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here