Giá trị ‘thương hiệu quốc gia’ và ý nghĩa

24

 Định Nghĩa:

Giá trị ‘thương hiệu quốc gia’ (GTTHQG) là giá trị ( quy ra tiền / năm ) có được từ tổng năng lực tiềm năng, phát sinh và gia tăng các lợi ích kinh tế ( từ hiện tại đến tương lai gần ) của một Quốc Gia, với tất cả giá trị tuyệt đối, vô hình của Quốc Gia đó đã tạo ra cho đến hiện tại.

GTTHQG bao gồm khả năng tạo nên những ‘con số kinh tế vượt trội so với trung bình của Thế giới’ ( khi không phải dựa gì vào đầu tư mới / khi cùng quy về ICOR ):

. Tiền du lịch ( người nước ngoài mang vào , kể cả thuế mà các công ty lữ hành phải đóng )

. Tiền Chính phủ thu được từ việc bán dịch vụ Công cho nước ngoài ( visa, cấp phép, thẻ xanh, hàng hoá Công… )

. Tổng kim ngạch cân bằng ( không thiệt về việc làm ) trong thương mại hai chiều và đa phương

. Khả năng thu hút đầu tư từ các Nước khác ( để tạo công ăn việc làm và tăng trưởng tiếp theo )

GTTHQG phụ thuộc vào :

. Chính sách thị trường bình đẳng, tự do của Quốc Gia

. Chính sách khuyến khích kinh doanh và giảm thuế

. Quyền lực mềm của Chính phủ với Thế giới

. Sự hấp dẫn về môi trường chính trị-xã hội-tự nhiên

Chúng ta thử nghĩ về lợi ích của GTTHQG, ví dụ của Mỹ năm 2018 được Brand Finance ước 26.000 tỉ!

Ý Nghĩa tiềm năng ( lý thuyết ) của GTTHQG :

. Chính phủ Mỹ có thể gia tăng ngân sách chi tiêu đến mức nợ Công là 26.000 tỉ usd , tạo dư địa tối đa cho các quyết sách của Chính phủ.

. Mỗi người dân Mỹ có thể chịu một khoản nợ tối đa lên tới 100.000 usd, Chính phủ có thể ‘mượn’ điều đó để phát hành Trái phiếu Chính phủ nhằm có thêm tiền chi tiêu.

. Mỗi người dân khi khởi nghiệp , làm ăn… sẽ được ‘tạm ứng một giá trị vô hình’/ ‘một bệ phóng kinh tế’ tối đa có sức mạnh tối đa 100.000 usd ! Điều đó tăng năng lực cạnh tranh, giảm chi phí cơ hội cho họ.

. GTTHQG có thể được chuyển hoá tự nhiên, vô hình vào giá bán các loại hàng hoá dịch vụ của Mỹ và người Mỹ ra Quốc tế ( cao hơn cùng loại so với các Nước khác có Giá trị này thấp hơn ).

. GTTHQG càng lớn thì càng nhiều ngành nghề được hưởng lợi ( giống như một gia đình ít tiền thì chỉ ưu tiên cho con nào có tương lai nhất, hoặc con bị bệnh ), nên trình độ kinh tế chung càng cao.

. Nghĩa là mỗi người dân Mỹ có tổng lợi ích tiềm năng 100.000 usd / năm ! ( gần gấp 2 lần GDP/ người mỗi năm ). Nên mức Cung Cầu của Mỹ tăng, người Mỹ sẽ dễ tiếp cận các chính sách hỗ trợ tương lai hơn

….

Quốc Gia nào cũng có GTTHQG! Nhưng nếu Nó nhỏ hơn rất nhiều GDP/ năm thì hiển nhiên Quốc Gia đó phát triển chậm, theo nghĩa ‘làm như Trâu mà ráo mồ hôi hết tiền’ , tệ hơn ẩn chứa nhiều nguy cơ ‘bán cái có sẵn / bán tài nguyên / bán của để giành / bán giá trị quá khứ’…. để ăn hoặc để có tăng trưởng với ‘chất lượng DUY TRÌ’.

Nếu Quốc Gia nào có GTTHQG nhỏ hơn GDP thì sẽ luôn cần nỗ lực thường xuyên điều chỉnh các ưu tiên chính sách từng thời ký cho một số ngành khác nhau. Hơn nữa sẽ cố gắng hơn nữa cho năng lực cạnh tranh Quốc tế với các cường Quốc ( lĩnh vực cao, thậm chí phi kinh tế ).

Nếu Quốc Gia nào tuy có GTTHQG cao nhưng lạm dụng để chi tiêu, tăng nợ Công cho các nhu cầu hiện tại hoặc ngắn hạn, thì cũng là một kiểu ‘ăn trước của Tương lai’.

Đây chính là ý nghĩa cơ bản của việc đánh giá GTTHQG nhằm cảnh báo các Chính phủ và những nhà nghiên cứu tham mưu chính sách Công!

(Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here