Hàng loạt chính sách nổi bật, quan trọng có hiệu lực thi hành trong tháng 11/2018

15
Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương bổ sung quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động.

Theo đó, từ 1/11/2018, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 Sửa đổi xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ  sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp có hiệu lực từ 25/11/2018 quy định, mức phạt tiền từ 80-100 triệu đồng được áp dụng với tổ chức thực hiện một trong các hành vi bán hàng đa cấp bất chính: Yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó…Số tiền phạt sẽ tăng gấp 2 lần nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trở lên.

 Một số đối tượng được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về các đối tượng được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí, trong đó có: Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ; Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp…Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/11/2018.

Thời gian thẩm tra hồ sơ và cấp phép chứng thực chữ ký số được rút ngắn còn 50 ngày

Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định, từ 15/11/2018, thời gian thẩm tra hồ sơ và cấp phép chứng thực chữ ký số được rút ngắn còn 50 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ thay vì 60 ngày như trước. Để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện: Có Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ TT&TT cấp; Có chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp

 Quy định 2 trường hợp ngân hàng được cung cấp thông tin khách hàng

Nghị định 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng nêu rõ, từ 1/11/2018, ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khách hàng trong 2 trường hợp: Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng được quy định tại Bộ luật, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Có sự chấp thuận của khách hàng.  Ngoài ra, ngân hàng không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác.

 Các cơ sở y tế không được sử dụng người dưới 18 tuổi để vận hành các thiết bị bức xạ…

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 1/11/2018 nêu rõ, các cơ sở y tế không được sử dụng người dưới 18 tuổi để vận hành các thiết bị bức xạ, làm việc với các nguồn phóng xạ, chăm sóc người bệnh được điều trị bằng các đồng vị phóng xạ hoặc phải làm việc trong khu vực tiềm ẩn nguy cơ bị chiếu xạ với mức liều lớn hơn 1mSv/năm hoặc trong khu vực có nguy cơ bị nhiễm bẩn phóng xạ.

(Tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here