BHXH Việt Nam cung cấp 23 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

26

1BHXH Việt Nam cho biết các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT sẽ được phục vụ tư vấn, giải đáp theo mô hình hệ thống công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho người lao động.

Tính đến hết tháng 8/2018, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cung cấp là 23 dịch vụ; tăng 06 dịch vụ so với thời điểm cuối năm 2017 là 14 dịch vụ công trực tuyến. Số hồ sơ điện tử phát sinh trên hệ thống là 104,5 triệu; đã giải quyết là 95,2 triệu hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ khám, chữa bệnh điện tử đề nghị thanh toán của gần 114,78 triệu lượt người, tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng bình quân đạt 98%.

Được biết, dịch vụ công trực tiếp mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Còn dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Thời gian qua, việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến đã mang đến nhiều ích lợi cho cơ quan quản lý và người dân.

Được biết, hiện nay, BHXH Việt Nam đã triển khai chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện và liên thông với Văn phòng Chính phủ để gửi, nhận văn bản đi, đến; tích hợp chữ ký số từ Phó Trưởng phòng trở lên tại BHXH Việt Nam, Trưởng phòng trở lên tại BHXH cấp tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc tại BHXH cấp huyện. Từ 1/6/2018, các văn bản đến, đi; soạn thảo; trao đổi thông tin; xử lý công việc; trình ký, phát hành văn bản sử dụng chữ ký số chuyên dụng của Ban Cơ yếu Chính phủ (trừ văn bản mật và một số văn bản cá biệt có quy định riêng của Ngành) cơ bản được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đang triển khai, vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam cũng cho biết đơn vị này đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện quản lý tập trung cơ sở dữ liệu hộ gia đình; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm…; đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực: thu, cấp sổ BHXH; thẻ BHYT; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

(Theo VTV)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here