Post #1701

anh lg
123

VỀ CHÚNG TÔI

  Thành lập năm 2005
  Bao gồm nhiều công ty và đơn vị thành viên
  Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất, phát triển các giải pháp ứng dụng CNTT

lg th

KHỐI SẢN XUẤT

 Nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm phần mềm

 Xây dựng, phát triển các giải pháp ứng dụng CNTT

 Sản xuất các thiết bị điện tử phụ trợ

KHỐI KINH DOANH

 Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp ứng dụng CNTT

 Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng

 Nghiên cứu, nhận định xu thế để tham mưu phát triển các sản phẩm dịch vụ mới

KHỐI ĐIỀU HÀNH

 Tổ chức triển khai các sản phẩm dịch vụ, giải pháp ứng dụng CNTT

 Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về kỹ thuật,  giải pháp ứng dụng CNTT

 

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

 

 

GIẢI PHÁP VĂN BẢN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ thuộc HỆ THỐNG TRỤC ĐIỆN TỬ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

 

 

HỆ THỐNG THẺ VIỆT thuộc CHƯƠNG TRÌNH 1 THẺ QUỐC GIA

 

 

   GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

 

 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÉT NGHIỆM

 

 

GIẢI PHÁP BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

 

 

GIẢI PHÁP KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA

 

 

        HỆ   THỐNG  THÔNG  TIN      CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

 

GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

 

 

GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Cung cấp, tư vấn các Giải pháp Ứng dụng CNTT trong Khối Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp

 Thay đổi chất lượng quản lý nội tại

 Nâng cao năng lực điều hành, tác nghiệp

 Tăng hiệu quả và năng lực cạnh tranh

Cung cấp, tư vấn Giải pháp Ứng dụng CNTT trong các Ngành, Lĩnh vực trọng điểm như Y tế, Giao thông...

 Ứng dụng các giải pháp CNTT linh hoạt theo quy trình tác nghiệp và yêu cầu quản lý đặc thù của từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

Cung cấp các Giải pháp Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, cộng đồng

   Người dân được tiếp cận với các dịch vụ công, các dịch vụ tiện ích khác trong đời sống xã hội một cách nhanh chóng, thuận tiện.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

KHỐI CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP
CÁC BỆNH VIỆN, CƠ SỞ Y TẾ

 

        KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN        

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

c11
c21
c31
c41